Polityka prywatności

Women Laughing

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności reguluje przetwarzanie danych osobowych użytkownika na podstawie europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przez LifeStyles Healthcare Pte. Ltd. w związku z wizytą użytkownika na naszej stronie internetowej pod adresem www.unimil.pl  (dalej zwanej:  „Witryną”) lub komunikacją z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, faksu i naszych kanałów w mediach społecznościowych (takich jak Facebook, Twitter i Instagram).

Jeżeli użytkownik chce uzyskać więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych przy użyciu plików cookie, wtyczek społecznościowych i innych rodzajów technologii śledzących, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką  Plików Cookie  http://www.unimil.pl/cookies

 

 1. KIM JESTEŚMY?
  1. Dane osobowe użytkownika są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów o ochronie danych przez spółkę LifeStyles Healthcare Pte. Ltd. z siedzibą pod adresem 30 Cecil Street, #19-08 Prudential Tower, Singapur 049712 (dalej zwaną: „LifeStyles”, „my”, „nas”, „nasz”). Użytkownik może się z na0mi skontaktować pocztą elektroniczną pod adresem adres privacy@lifestyles.com.
  2. Zawarte w niniejszej Polityce Prywatności odniesienia do obowiązujących przepisów prawa w sposób dorozumiany obejmują również wszelkie ewentualne zmiany do tychże przepisów.
  3. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania według własnego uznania zmian i modyfikacji do niniejszej Polityki Prywatności. Informacje o zmianach i modyfikacjach zostaną przekazane użytkownikowi za pośrednictwem naszej Witryny. Wszelkie dalsze korzystanie z naszej Witryny podlega wówczas postanowieniom zmienionej Polityki Prywatności.
 2. JAKIE DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA PRZETWARZAMY
  1. Kiedy użytkownik korzysta z naszej Witryny lub kanałów w mediach społecznościowych, przetwarzamy:
 • dane techniczne takie jak informacje dotyczące urządzenia użytkownika, adresu IP, typu przeglądarki, lokalizacji geograficznej, systemu operacyjnego, czasów odpowiedzi strony, błędów pobierania;
 • dane przeglądania takie jak pełne jednolite lokalizatory zasobów (URL), strumienie kliknięć do, przez i z naszej Witryny (w tym daty i godziny), przeglądane lub wyszukiwane produkty, długość odwiedzin na poszczególnych stronach, dane o interakcjach na poszczególnych stronach (takich jak przewijanie, kliknięcia i najechania myszką), metody używane do wyjścia ze strony.
 • pozostałe dane, które użytkownik nam przekazuje, kiedy np. dokonuje rejestracji w celu korzystania z Witryny, dokonuje subskrypcji usług, wyszukuje produkty, składa zamówienia za pośrednictwem Witryny, uczestniczy w forach dyskusyjnych lub korzysta z innych funkcji mediów społecznościowych za pośrednictwem naszej Witryny, uczestniczy w konkursie, promocji lub ankiecie oraz zgłasza problemy z działaniem Witryny.

2.2      Kiedy użytkownik komunikuje się z nami, wypełniając formularz kontaktowy w Witrynie lub za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, faksu lub kanałów w mediach społecznościowych, przetwarzamy:

 • dane o jego tożsamości, które nam podaje, takie jak imię, nazwisko, data urodzenia, preferencje i zainteresowania;
 • szczegółowe dane kontaktowe, które nam przekazuje, takie jak adres e-mail, adres pocztowy, kraj i numer telefonu (komórkowego);
 • treść wiadomości w postaci np. pytania lub reklamacji;
 • dane techniczne dotyczące komunikacji takie jak na przykład, z kim użytkownik komunikuje się po naszej stronie, data i godzina komunikacji lub numer telefonu użyty do połączenia się z numerem obsługi klienta;
 • wszelkie inne dane osobowe, które użytkownik nam podaje.

2.3      Kiedy użytkownik bierze udział w ankiecie lub wypełnia kwestionariusz bądź uczestniczy w konkursie, przetwarzamy:

 • dane o jego tożsamości, które nam podaje, takie jak imię, nazwisko, data urodzenia, preferencje i zainteresowania;
 • szczegółowe dane kontaktowe, które nam przekazuje, takie jak adres e-mail, adres pocztowy, kraj i numer telefonu (komórkowego);
 • pozostałe dane, które użytkownik nam podaje lub które możemy wywnioskować z odpowiedzi na pytania, których nam udziela.
  1. Kiedy użytkownik składa zamówienie lub prosi o próbkę za pośrednictwem naszego sklepu internetowego, przetwarzamy:
 • dane o jego tożsamości, które nam podaje, takie jak imię, nazwisko, data preferencje i zainteresowania;
 • szczegółowe dane kontaktowe, które nam przekazuje, takie jak adres e-mail, adres pocztowy, kraj i numer telefonu (komórkowego);
 • szczegółowe dane zamówienia takie jak kupowane produkty;
 • szczegółowe dane płatności takie jak numery karty kredytowej lub rachunku bankowego oraz kwota zapłacona za zakup, chyba że użytkownik prosi o bezpłatną próbkę.
  1. Większość danych osobowych użytkownika otrzymujemy bezpośrednio od niego samego, lecz może się zdarzyć, że otrzymamy dodatkowe informacje na temat preferencji i schematów zachowań użytkownika w Internecie od partnerów takich jak np. Google. Jeżeli użytkownik potrzebuje więcej informacji na temat jego danych osobowych przetwarzanych przez takie podmioty i udostępnianych innym, zachęcamy do zapoznania się z ich odpowiednią polityką prywatności.
  2. Nasza Witryna może zawierać łącza do zewnętrznych stron internetowych. Lifestyles nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności zewnętrznych stron internetowych i zaleca zapoznanie się z polityką prywatności każdej z nich.
 1. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA I NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH?
  1. W poniższej tabeli wyjaśniamy cele, dla których przetwarzamy dane osobowe użytkownika i podstawy prawne, na których to robimy. Opieramy się na następujących podstawach prawnych:
 • zgoda użytkownika – przetwarzamy dane na podstawie zgody użytkownika, przy czym użytkownik, zanim dobrowolnie wyrazi zgodę, jest dokładnie informowany o tym, co taka zgoda oznacza;
 • umowa z użytkownikiem – przetwarzamy dane w związku z umową z użytkownikiem, w celu wykonywania tej umowy lub w celu podjęcia kroków poprzedzających jej zawarcie;
 • obowiązek prawny – przetwarzamy dane, ponieważ jesteśmy do tego prawnie zobowiązani;
 • uzasadniony interes – przetwarzamy dane w związku z naszym uzasadnionym interesem takim jak ciągłe ulepszanie naszej Witryny, kanałów w mediach społecznościowych, produktów i usług w celu zapewnienia możliwie optymalnych doświadczeń i wrażeń, w celu ich zabezpieczenia przed nadużyciami i działalnością niezgodną z prawem oraz w celu ich promowania i udostępniania użytkownikom.

 

CEL

PODSTAWA PRAWNA

1.        

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika, żeby zaoferować użytkownikowi, w spersonalizowany i skuteczny sposób, produkty, usługi lub informacje wnioskowane przez niego za pośrednictwem naszej Witryny, poczty elektronicznej, telefonu, faksu lub kanałów w mediach społecznościowych.

nasz uzasadniony interes

umowa z użytkownikiem

2.        

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika, żeby móc wykonywać umowę zawartą między użytkownikiem a nami lub żeby móc przetworzyć zamówienie użytkownika i być w stanie dostarczyć użytkownikowi zamówione produkty lub informacje bądź zrealizować usługi zamówione przez użytkownika.

umowa z użytkownikiem

3.        

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu wysyłania użytkownikowi reklam naszych produktów i usług, takich jak komunikacja, promocje, oferty i biuletyny, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych bezpośrednich kanałów komunikacji elektronicznej, jeżeli użytkownik w sposób wyraźny wyraził zgodę na otrzymywanie takich reklam.

zgoda użytkownika

 

4.        

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu wysyłania użytkownikowi reklam produktów i usług podobnych do tych uprzednio u nas kupionych lub od nas otrzymanych, takich jak komunikacja, promocje, oferty i biuletyny, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych bezpośrednich kanałów komunikacji elektronicznej. Jeżeli użytkownik nie chce, żebyśmy wykorzystywali jego dane osobowe w ten sposób, powinien zaznaczyć to w momencie zbierania przez nas jego danych.

nasz uzasadniony interes

5.        

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika, takie jak dane na nośniku papierowym lub dane wymieniane za pośrednictwem kanałów w mediach społecznościowych, w innych celach marketingowych, tj. w celu oferowania użytkownikowi ukierunkowanych reklam, takich jak komunikacja, promocje, oferty i biuletyny LifeStyles oraz starannie dobranych partnerów.

nasz uzasadniony interes

6.        

W ramach wysyłania reklam, takich jak komunikacja, promocje, oferty i biuletyny, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych bezpośrednich kanałów komunikacji elektronicznej, przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu zbierania informacji służących do analizy naszych reklam, polegającej np. na ustaleniu, do których z treści zawartych w tych reklamach użytkownik uzyskał dostęp lub które łącza w tych reklamach użytkownik kliknął (np. za pomocą technologii śledzących takich jak sygnalizatory sieciowe w naszych e-mailach).

zgoda użytkownika

7.        

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika:

·              w celu dostosowania się do zobowiązań prawnych, których musimy przestrzegać;

·              w celu realizacji wszelkich uzasadnionych wniosków właściwych organów porządku publicznego lub ich przedstawicieli, sądów, organów administracji publicznej, w tym właściwych organów odpowiedzialnych za ochronę danych lub

·              w celu przekazywania danych osobowych użytkownika Policji, prokuraturze lub sądom z własnej inicjatywy w charakterze dowodów lub jeżeli mamy uzasadnione podejrzenia o niezgodne z prawem działanie lub przestępstwo popełnione przez użytkownika za pośrednictwem naszej Witryny, naszych kanałów w mediach społecznościowych lub innych kanałów komunikacji.

zobowiązanie prawne

8.        

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika, żeby prowadzić analizy statystyczne mające służyć ciągłemu ulepszaniu naszej Witryny, reklam, produktów i usług bądź opracowywaniu nowych produktów i usług.

nasz uzasadniony interes

9.        

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów lub w celu ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich w przypadku, gdy użytkowanie naszej Witryny, kanałów w mediach społecznościowych lub innych kanałów komunikacji przez użytkownika może zostać uznane:

·              za naruszenie obowiązujących warunków użytkowania naszej Witryny lub praw własności intelektualnej bądź jakichkolwiek innych naszych praw lub praw osób trzecich;

·              za zagrożenie lub groźbę dla bezpieczeństwa lub integralności naszej Witryny, naszych kanałów w mediach społecznościowych lub innych kanałów komunikacji bądź wszelkich systemów informatycznych należących do nas lub do naszych wybranych partnerów lub osób trzecich z powodu wirusów, koni trojańskich, oprogramowania szpiegującego, złośliwego oprogramowania lub innych forma złośliwego kodu lub

·              mające w jakikolwiek sposób charakter nienawistny, obsceniczny, dyskryminujący, rasistowski, oszczerczy, złośliwy, krzywdzący lub w jakikolwiek inny sposób niewłaściwy bądź niezgodny z prawem.

nasz uzasadniony interes

 1. KOMU PRZESYŁAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?
  1. Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika jednostkom powiązanym LifeStyles, a także możemy powierzać osobom trzecim przetwarzanie danych osobowych użytkownika w celach określonych w art. 3 powyżej, np. w celu:
 • udostępnienia Witryny lub sklepu internetowego użytkownikowi (np. dostawca usług hostingowych);
 • kierowania publikowanych przez nas reklam (np. spółka marketingowa); lub
 • przetwarzania zamówień użytkownika (np. spółka transportowa na potrzeby dostaw produktów); lub
 • przetwarzania płatności (np. dostawca usług płatniczych lub biuro informacji kredytowej).
  1. Powyższe osoby trzecie mogą przetwarzać dane osobowe użytkownika wyłącznie w naszym imieniu i zgodnie z naszymi wyraźnymi pisemnymi instrukcjami. Gwarantujemy również, że wszystkie takie osoby trzecie są wybierane z należytą starannością i są zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa i integralności danych osobowych użytkownika.
  2. Możemy być prawnie zobowiązani do udostępniania danych osobowych użytkownika właściwym organom porządku publicznego lub ich przedstawicielom, sądom, organom administracji publicznej, w tym właściwym organom odpowiedzialnym za ochronę danych, w celu dopełnienia obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 3.
  3. Nie przesyłamy umożliwiających identyfikację danych osobowych użytkownika żadnej osobie trzeciej innej niż te wymienione w art. 4.1 i 4.2 bez wyraźnej zgody użytkownika. Możemy jednak wysyłać zanonimizowane dane do innych organizacji, które mogą wykorzystywać je do ulepszania produktów i usług, a także do dostosowywania marketingu, prezentacji i sprzedaży powyższych produktów i usług.
 1. GDZIE PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?
  1. Przetwarzamy dane osobowe użytkownika zarówno w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jak i poza nim. Dla przetwarzania danych osobowych użytkownika w celach określonych w art. 3 powyżej możemy również przekazywać dane osobowe użytkownika osobom trzecim, które przetwarzają dane w naszym imieniu poza EOG. Każdy podmiot spoza EOG, który przetwarza dane osobowe użytkownika, będzie zobowiązany do przestrzegania odpowiednich zabezpieczeń procesu przetwarzania danych osobowych użytkownika. Tego rodzaju zabezpieczenia mogą:
 • wynikać z przepisów kraju odbiorcy danych, które można uznać za równoważne z ochroną oferowaną w EOG;
 • wynikać z umowy zawartej między nami a takim podmiotem; lub
 • wynikać z zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji, takiego jak decyzja dotycząca Tarczy Prywatności UE-USA przyjęta przez Komisję Europejską w dniu 12 lipca 2016 r.
  1. Możemy przekazywać zanonimizowane i/lub zagregowane dane organizacjom spoza EOG. Jeśli takie przekazanie danych osobowych faktycznie nastąpi, zapewnimy, że wdrożone zostaną zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo i integralność danych osobowych użytkownika oraz wszystkich praw w odniesieniu do danych osobowych, które mogą przysługiwać zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 1. JAKICH ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA JAKOŚCI MUSIMY PRZESTRZEGAĆ?
  1. Dokładamy wszelkich starań, żeby przetwarzać tylko te dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia celów wymienionych w art. 3.
  2. Dane osobowe użytkownika są przetwarzane tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów wymienionych w art. 3 powyżej lub do czasu wycofania przez użytkownika zgody na ich przetwarzanie. Wycofanie zgody przez Użytkownika może doprowadzić do sytuacji, w której użytkownik nie będzie mógł już korzystać z całości lub części naszej Witryny. Usuniemy z danych osobowych użytkownika elementy umożliwiające jego identyfikację, kiedy nie będą one już potrzebne dla celów wskazanych w art. 3 powyżej, chyba że:
 • istnieje nadrzędny interes LifeStyles lub jakiejkolwiek innej osoby trzeciej w utrzymywaniu elementów umożliwiających identyfikację w danych osobowych użytkownika; lub
 • istnieje obowiązek prawny lub regulacyjny bądź nakaz sądowy lub administracyjny, który uniemożliwia nam usunięcie elementów umożliwiających identyfikację.
  1. Użytkownik potwierdza i rozumie, że ważnym aspektem naszych działań marketingowych jest zapewnienie jak największej istotności naszych materiałów marketingowych dla użytkownika. Robimy to, dostosowując unikalny profil użytkownika przy użyciu odpowiednich cech charakterystycznych, a następnie wykorzystujemy profil, żeby oferować użytkownikowi komunikację, promocje, oferty, biuletyny oraz inne reklamy dotyczące produktów i usług, które mogą go zainteresować.
  2. Podejmujemy stosowne środki techniczne i organizacyjne, żeby zagwarantować ochronę danych osobowych użytkownika przed nieupoważnionym dostępem lub kradzieżą, a także przed przypadkową utratą, naruszeniem lub zniszczeniem. Dostęp naszego personelu lub personelu osób trzecich będzie ograniczać się tylko do osób, które mogą wykazać się faktyczną potrzebą znajomości danych osobowych i będzie uwarunkowany zobowiązaniem do zachowania poufności. Użytkownik potwierdza i rozumie jednak, że bezpieczeństwo i ochrona stanowią zobowiązania starannego działania, których skutków nigdy nie można zagwarantować.
  3. Jeżeli użytkownik zarejestrował się w celu otrzymywania reklam, takich jak komunikacja, promocje, oferty i biuletyny, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych bezpośrednich kanałów komunikacji elektronicznej, wówczas może zmienić swoje preferencje dotyczące otrzymywania takich reklam, klikając łącze rezygnacji zawarte w reklamie.
 1. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOWI?
  1. Użytkownik ma prawo żądać dostępu do wszystkich swoich przetwarzanych przez nas danych osobowych. . Zastrzegamy sobie prawo do naliczania uzasadnionej opłaty administracyjnej za kolejne wnioski o dostęp, które zostały wyraźnie przedłożone w celu spowodowania dla nas uciążliwości lub szkody. Każdy wniosek musi określać, w odniesieniu do jakiej czynności przetwarzania użytkownik chce skorzystać z przysługującego mu prawa dostępu i musi wskazać, do jakich kategorii danych chce uzyskać dostęp.
  2. Użytkownik ma prawo do sprostowaniatj. żądania bezpłatnego sprostowania wszelkich danych osobowych użytkownika, które są niedokładne. W przypadku złożenia wniosku o sprostowanie użytkownik do wniosku musi dołączyć dowód wadliwego charakteru danych, w odniesieniu do których wnioskuje o sprostowanie.
  3. Użytkownik ma prawo do wycofania wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.
  4. Użytkownik ma prawo do usunięcia, tzn. żądania usunięcia danych osobowych użytkownika, jeśli dane te nie są już potrzebne w świetle celów przedstawionych w art. 3 powyżej bądź jeśli użytkownik wycofa zgodę na ich przetwarzanie. Zastrzega się jednak, że wniosek o usunięcie podlega przez nas ocenie pod kątem:
 • naszych interesów i interesów osób trzecich, które mogą być nadrzędne wobec interesów użytkownika; lub
 • obowiązków prawnych lub regulacyjnych bądź nakazów administracyjnych lub sądowych, które mogą stać w sprzeczności z wnioskiem o usunięcie danych.
  1. Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania zamiast usunięcia danych, tzn. wnioskowania o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, jeśli:
 • dokonujemy weryfikacji dokładności danych osobowych użytkownika;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik sprzeciwia się usunięciu jego danych osobowych;
 • użytkownik potrzebuje swoich danych osobowych dla potwierdzenia, wykonywania lub obrony roszczenia prawnego, podczas gdy my nie potrzebujemy już danych osobowych użytkownika do celów wymienionych w art. 3 powyżej; lub
 • sprawdzamy, czy nasze uzasadnione interesy są nadrzędne wobec interesów użytkownika, jeśli użytkownik korzysta z prawa do sprzeciwu na podstawie art. 6.
  1. Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli:
 • przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 3 powyżej;
 • użytkownik jest w stanie udowodnić, że istnieją poważne i uzasadnione powody związane ze szczególną sytuacją użytkownika, które uzasadniają tego rodzaju sprzeciw; oraz
 • nasze uzasadnione interesy nie są nadrzędne w stosunku do interesów użytkownika.
 • Jeżeli jednak zamierzone przetwarzanie kwalifikuje się do uznania za marketing bezpośredni, użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania bezpłatnie i bez uzasadnienia.
  1. Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych, tzn. do otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i odczytywalnym maszynowo formacie wszystkich danych osobowych użytkownika, które nam przekazał, jeśli przetwarzanie opiera się na zgodzie użytkownika lub umowie zawartej z użytkownikiem na mocy art. 3 powyżej.
  2. Jeżeli użytkownik pragnie złożyć wniosek w celu skorzystania z jednego lub większej liczby przysługujących mu praw, o których mowa w powyżej, może skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych, wysyłając e-mail na adres privacy@lifestyles.com. E-mail z wnioskiem o skorzystanie z przysługującego prawa nie będzie interpretowany jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych użytkownika poza zakresem, jaki jest wymagany do obsługi złożonego wniosku. Wniosek musi spełniać poniższe wymagania:
 • musi wyraźnie wskazywać, z jakich praw użytkownik chce skorzystać;
 • musi jasno określać powody skorzystania z przysługującego prawa, jeżeli jest to wymagane;
 • wniosek powinien być opatrzony datą i podpisany; oraz
 • do wniosku należy dołączyć zeskanowaną cyfrowo kopię ważnego dowodu tożsamości potwierdzającego tożsamość użytkownika. Jeżeli użytkownik skorzysta z formularza kontaktowego, możemy poprosić o podpisane oświadczenie i potwierdzenie tożsamości.

Niezwłocznie poinformujemy użytkownika o odbiorze wniosku. Jeżeli wniosek spełnia powyższe warunki i okaże się ważny, zrealizujemy go tak szybko, jak to możliwe, lecz nie później niż w ciągu trzydziestu (30) dni od daty odbioru.

Jeżeli użytkownik pragnie złożyć reklamacje dotyczącą przetwarzania przez nas jego danych osobowych, może zawsze skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych, wysyłając e-mail na adres privacy@lifestyles.com. Jeżeli użytkownik nie jest zadowolony z naszej odpowiedzi na reklamację, może złożyć skargę do właściwego organu odpowiedzialnego za ochronę danych.

 1. O DZIECIACH

Niniejsza Witryna nie jest przeznaczona ani nie sądzimy, żeby była interesująca, dla dzieci w wieku poniżej 13 roku życia. Nie wykorzystujemy naszej Witryny w celu świadomego zabiegania lub zbierania danych od dzieci w wieku poniżej 13 roku życia. Jeżeli dowiemy się, że otrzymaliśmy informacje od osoby poniżej 13 roku życia, wówczas natychmiast trwale usuniemy odpowiednie dane. Zachęcamy rodziców do aktywnego udziału w zapewnieniu, że ich dzieci nie wysyłają informacji o sobie w sposób nieświadomy w Internecie, a także sugerujemy, żeby korzystali z narzędzi programowych lub usług internetowych służących zagwarantowaniu dzieciom bezpiecznego korzystania z Internetu.