Polityka prywatności

Women Laughing

Informacje prawne 

Unimil S.A. powziął zamiar umieszczenia na swojej stronie najbardziej kompletnej i właściwej informacji, proponując internautom jakościową treść przekazu. Lecz może się zdarzyć, że przez nieuwagę, w treści strony lub proponowanych usług pojawią się błędy, za które z góry przepraszamy. 

Unimil S.A. nie gwarantuje wystarczalności, ani poprawności zawartych informacji i proponowanych usług na stronie unimil.pl i zastrzega sobie prawo do wniesienia poprawek w każdej chwili bez wcześniejszego zawiadomienia.

Unimil S.A. nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z zamieszczonych informacji i proponowanych usług na stronie unimil.pl. Internauta sam jest odpowiedzialny za interpretowanie i korzystanie z tych treści i usług.

Całkowita dostępność oraz wydanie produktu zakupionego na stronie unimil.pl podlega rozporządzeniu i wymaganiom dotyczącym zakupów przez Internet. Nie oznacza to również, że produkt jest dostępny we wszystkich krajach lub w przypadku zwiększonej sprzedaży w różnych krajach, ani że jego nazwa, opis, dane techniczne są identyczne z tymi, które podano na stronie unimil.pl 

Każde uczestnictwo internautów w życiu serwisu musi być zatwierdzone przez zespół edytujący Unimil S.A.. Unimil S.A. zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego usunięcia każdej informacji, która nie jest powiązana z poruszanym tematem lub jest w innym miejscu niż powinna być.

Każdy internauta wysyłający do Unimil S.A. wiadomość ze strony unimil.pl lub e-mail z informacjami dotyczącymi innowacji, pomysłów lub procesu produkcji, akceptuje możliwość wykorzystania powyższych informacji przez Unimil S.A. w celach handlowych i/lub marketingowych, jak również służących rozwinięciu działalności, poprawieniu produkcji lub jej procesu. Nadawca informacji kierowanych ze strony unimil.pl lub e-mailem do Unimil S.A., odpowiada za treść i przekazane informacje, w tym również za ich poprawność i prawdziwość. 
W żadnym wypadku, Unimil S.A. nie jest odpowiedzialny za treść informacji, produkty ani oferowane usługi na stronach unimil.pl. Do internauty należy sprawdzenie podjętych decyzji odnośnie ochrony danych osobowych. 

Unimil S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody i bezpośrednie lub pośrednie straty, takie jak utrata klientów, jakikolwiek problem natury handlowej, zniszczenie wizerunku marki, słabe dochody, jak również wszelkie pozostałe szkody lub straty wyrządzone przez korzystanie z informacji lub usług ze strony unimil.pl.

Dostęp a bezpieczeństwo 

Oczywistym jest, że mimo wszelkich starań, przy specyfice Internetu Unimil S.A. nie ma czasem możliwości zagwarantowania ciągłego dostępu do serwisu, jak również bezpieczeństwa przesyłania danych. Prosimy mieć na uwadze, że treści i usługi proponowane w serwisie unimil.pl: 

  • mogą być przerwane przez nas lub nie z naszego powodu 
  • mogą zawierać błędy natury technicznej lub ludzkiej 
  • mogą doprowadzić do utraty danych osobowych. 


Ogólne rozporządzenie 

Treści wszystkich ustaw oraz rozporządzeń są na bieżąco stosowane w Internecie. Internauci, korzystający z serwisu są zobowiązani do przestrzegania wszystkich ustaw i rozporządzeń: 

  • Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym praw autora oraz własności intelektualnej i przemysłowej, każde całkowite lub częściowe powielenie treści dostępnych w serwisie unimil.pl w celach komercyjnych jest zabronione bez zezwolenia Unimil S.A.. Unimil S.A. zezwala na kopiowanie zawartych informacji w celach niekomercyjnych, pod warunkiem, że na kopiach będą wspomniane prawa własności. Wymienione na stronie unimil.pl marki i nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do firmy Lifestyles Ltd. lub do jednej z jej spółek zależnych . 
  • Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym przestępstw w Internecie, każda próba włamania się do systemu z danymi oraz każda próba całkowitego lub częściowego sfałszowania zawartych elementów podlega karze.

Unimil S.A. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian tego rozporządzenia bez wcześniejszego zawiadomienia. Korzystając nadal z serwisu unimil.pl, internauta akceptuje wprowadzone zmiany.